Παιδιατρικοί φακοί επαφής για βρέφη & παιδιά.
Ειδικά σχεδιασμένοι για τις πολύ μικρές ηλικίες.

Περιγραφή

Προτείνονται σε περιπτώσεις όπου έχουμε :

 • Παιδική αφακία (συγγενή καταρράκτη)
 • Μεγάλη ανισομετρωπία
 • Μεγάλες διαθλαστικές ανωμαλίες
 • Μετατραυματικά 
 • Μετεγχειρητικά
 • Σε περιπτωσεις αδυναμίας χρήσης γυαλιών οράσεως
 • Για ψυχολογικούς λόγους

Υλικό

1.  Terpolymer ( Filcon II 2), με φίλτρο προστασίας UV με 72% νερό

2. Terpolymer ( Filcon II 2), με φίλτρο προστασίας UV με 77% νερό

3. Si-hy Filcon II 3 με φίλτρο προστασίας UV με 74% νερό

Ακτίνα Βασικής Καμπυλότητας

6,50 έως και 8,20mm (ανά 0,1mm)

Διάμετρος

11,50 έως και 14,00mm (ανά 0,1mm)

Εύρος Διοπτριών Σφαιρώματος

+/- 45,00D (ανά 0,25D)

Χρωματισμός Διευκόλυνσης Χειρισμού

1. Χωρίς χρωματισμό2. Χωρίς χρωματισμό

3. Ανοιχτό γαλάζιο

Διαπερατότητα Οξυγόνου (Dk)

2. 53 x 10-11(cm2/sec) [mlO2/(ml x mmHg)] 3. 60×10-11(cm2/s) (mlO2/ml.mmHg)

Συσκευασία

1. Single Lens
2. Single Lens
3. Single Lens& 2pack
Προτεινόμενη συχνότητα αντικατάστασης 1. Ετήσια
2. Ετήσια
3. Τριμηνιαία
Προτεινόμενη Χρήση Ημερήσια

Για την κατασκευή τους απαιτούνται

  • 1. Η συνταγή των γυαλιών (Rx) και η απόσταση vertex στην οποία μετρήθηκε
  • 2. Οι κερατομετρήσεις K1, K2
  • 3. Η οριζόντια ορατή διάμετρος της ίριδας (Horizontal Visible Iris Diameter HVID) (λευκό σε λευκό)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λήψη μετρήσεων ο ακόλουθος πίνακας μας βοηθά στην επιλογή του πρώτου φακού ανάλογα με την ηλικία του βρέφους.

Ηλικία

Βασική Καμπυλότητα Διάμετρος Δύναμη
0-2 μηνών 7.00mm 11.50mm +43.00 DS
2-4 μηνών 7.30mm 12.00mm +38.00 DS
4-8 μηνών 7.50mm 12.50mm +34.00 DS
8-12 μηνών 7.70mm 13.00mm

+30.00 DS